Báo lỗi khi đặt mã Adsense vào Template blogspot
Báo lỗi khi đặt mã Adsense vào Template blogspot??

Khi đặt mã quảng cáo Google Adsense vào trong Mẫu/Chủ đề (HTML) của Template blogspot, thường xuất hiện dòng cảnh báo không lưu được:
Lỗi khi phân tích cú pháp XML, dòng 3392, cột 15: Attribute name "async" associated with an element type "script" must be followed by the ' = ' character.

Hình ảnh chụp lại từ trang Căn Hộ Giá Rẻ dùng blogspot:

Attribute name "async" associated with an element type "script" must be followed by the ' = ' character.
Thông báo: Lỗi khi phân tích cú pháp XML, dòng X, cột Y: Attribute name “async” associated with an element type “script” must be followed by the ‘ = ‘ character.

Bạn cần sửa một chút đoạn code để lưu.

Sửa lại đoạn mã Google Adsense

Đây là đoạn code Adsense ví dụ, bạn chú ý đoạn highlight:
script async src='//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js'

Thay đoạn highlight bằng: async=”async”