chặn spam mail Contact Form 7
Contact Form 7 rất hữu ích nhưng cũng là đối tượng thường xuyên bị spam mail

Contact Form 7 ngày càng hữu ích và phổ biến cho các website WordPress nên cũng vì thế trở thành mục tiêu bị spam. Bạn muốn chặn spam mail từ Contac Form 7, thì không nhất thiết phải xóa plugin tuyệt vời này. Bằng một trong những cách đơn giản sau, bạn hoàn toàn loại được triệt để các spam.

1. Chặn spam mail từ Contac Form 7 bằng bộ đếm ký tự

Bạn nên thử cách này đầu tiên, với độ dài nhỏ nhất và tối đa của các ký tự, trong form liên hệ của bạn. Lựa chọn Min and Max Length có sẵn trong Contact Form 7, cài đặt lớn hơn 20 ký tự, để khóa các con bot.

Một mẫu comment (tin nhắn) sẽ tương tự thế này:

[textarea* your-message minlength:20 maxlength:500]

2. Thêm câu hỏi với Quiz

Quiz Contact Form 7Dùng một câu hỏi Quiz trong lựa chọn Generate Tag của Contact Form 7.

Những con bot không thể trả lời được nhưng người dùng thì lại rất dễ dàng, ví dụ: “Số nào lớn hơn, 3 hay 6?”.

Để thêm một Quiz, bạn chọn sửa mẫu liên hệ rồi click vào Generate Tag.

Một câu hỏi Quiz sẽ tương tự như:

[quiz capital-quiz "Số nào lớn hơn, 3 hay 6?|6"]

3. Plugin Really Simple CAPTCHA

Đây là plugin tôi khuyên bạn nên dùng hơn là 2 plugin ở dưới. Really Simple CAPTCHA rất dễ sử dụng. Việc thêm một CAPTCHA cũng tương tự như thêm Quiz, trong lựa chọn Generate Tag.

[captchac captcha-14]

4. Plugin Contact Form 7 Honeypot và plugin Akismet

Sau khi cài đặt plugin Contact Form 7 Honeypot thì lựa chọn honeypot sẽ xuất hiện trong Generate Tag. Tương tự như Quiz và CAPTCHA, đoạn code của bạn như sau (thay 123 bằng từ khác đi):

[honeypot honeypot-123]

Plugin Akismet thì bảo vệ khỏi spam tốt hơn, nhưng nó thì không miễn phí!

Và những cách khác để chặn spam mail từ Contact Form 7…

Thường thì khi chưa gặp phải, bạn sẽ ít để ý, nhưng khi bị spam rồi, có khi cả mấy trăm mail trong nửa tiếng, thì chắc chắn bạn bắt đầu khẩn trương tìm kiếm giải pháp, kỹ năng của bạn cũng nhờ đó tiến bộ hơn nhiều.

Nếu bạn có cách nào áp dụng nhanh chóng và hiệu quả hơn, hãy chia sẻ cho tôi ở mục bình luận bên dưới!