Có được ủy quyền cho người khác đi đăng ký kết hôn thay không?
Có được ủy quyền cho người khác đi đăng ký kết hôn thay không?

Theo quy định tại khoản 3 Điều 38 Luật Hộ tịch:

“3. Khi đăng ký kết hôn cả hai bên nam, nữ phải có mặt tại trụ sở Ủy ban nhân dân, công chức làm công tác hộ tịch hỏi ý kiến hai bên nam, nữ, nếu các bên tự nguyện kết hôn thì ghi việc kết hôn vào Sổ hộ tịch, cùng hai bên nam, nữ ký tên vào Sổ hộ tịch. Hai bên nam, nữ cùng ký vào Giấy chứng nhận kết hôn”.

Như vậy, pháp luật không có bất cứ quy định nào về việc uỷ quyền cho người khác đăng ký kết hôn thay.

Cả người nam và nữ bắt buộc phải có mặt tại nơi đăng ký kết hôn để thực hiện thủ tục.

Người đang trong tù có được kết hôn không

Theo quy định của pháp luật hình sự, người bị kết án tù có thời hạn buộc phải chấp hành hình phạt tại trại giam; đối với một số tội cụ thể được quy định tại Bộ luật hình sự thì bị tước quyền ứng cử, bầu cử đại biểu cơ quan quyền lực Nhà nước, quyền làm việc trong các cơ quan Nhà nước và quyền phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân.

Còn đối với quyền nhân thân, trong đó có quyền tự do kết hôn, người bị tù giam không bị tước bỏ theo quy định của Bộ luật Hình sự và cũng không bị cấm theo quy định của Luật Hôn nhân gia đình.

Tuy nhiên, theo Điều 14 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 và quy định tại Điều 18 Luật Hộ tịch 2014 về thủ tục đăng ký kết hôn quy định thì khi tổ chức đăng ký kết hôn phải có mặt hai bên nam, nữ kết hôn.

Để đại diện cơ quan đăng ký kết hôn yêu cầu hai bên cho biết ý muốn tự nguyện kết hôn, nếu hai bên đồng ý kết hôn thì đại diện cơ quan đăng ký kết hôn trao Giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên.

Do đó nếu một người đang thụ án phạt tù giam thì sẽ không đáp ứng được yêu cầu này.