cong ty co phan la gi

Công ty cổ phần là gì?

Khái niệm Công ty cổ phần Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó, vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau...

Khái niệm năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

Khái niệm năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp đến nay vẫn chưa được hiểu một cách thống nhất. Dưới đây là một số...
Đặc điểm vốn trong nông nghiệp

5 đặc điểm của vốn trong sản xuất nông nghiệp

Vốn trong sản xuất nông nghiệp là toàn bộ tiền đầu tư, mua hoặc thuê các yếu tố nguồn lực trong sản xuất nông...

Lạm phát cơ bản là gì?

Lạm phát cơ bản là thước đo được sử dụng rộng rãi để đánh giá xu hướng cơ bản hay diễn biến chung của...

Tiểu sử ngắn của Elinor Ostrom Nobel Kinh tế năm 2009

Elinor Ostrom, sinh ngày 7/8/1933, là một nhà kinh tế chính trị và giáo sư tại ĐH Indiana và ĐH Bang Arizona. Nền tảng giáo...

Phân loại quảng cáo theo thông điệp như thế nào

Quảng cáo là gì? Theo Robert Leduc: “Quảng cáo là tất cả những phương tiện thông tin và thuyết phục quần chúng mua một món...

Phân loại chứng khoán theo chủ thể phát hành

Căn cứ vào chủ thể phát hành có thể phân loại chứng khoán thành 3 nhóm lớn: Chứng khoán chính phủ & chính quyền địa...

Phân loại chứng khoán theo tính chất huy động vốn

Căn cứ vào tính chất huy động vốn, có thể phân loại chứng khoán thành chứng khoán vốn, chứng khoán nợ và các chứng...

Tỷ lệ nội địa hóa là gì?

Tỷ lệ nội địa hóa là tỷ lệ sử dụng các nguyên vật liệu và phụ tùng công nghiệp sản xuất trong nước so...

Các yếu tố cơ bản để đánh giá năng lực cạnh tranh của một quốc gia

Năng lực cạnh tranh là một khái niệm rất rộng. Theo TS. Vũ Thành Tự Anh (2009, Bài giảng Fulbright): Năng lực cạnh tranh đo lường...

XEM NHIỀU NHẤT