Định nghĩa Kinh tế học

0
457

Kinh tế học là gì

Kinh tế học là môn khoa học xã hội nghiên cứu sự chọn lựa của con người trong việc sử dụng những nguồn lực có giới hạn để sản xuất ra của cải vật chất đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của con người.

Từ đó, trả lời cho ba câu hỏi:

  • Sản xuất cái gì?
  • Sản xuất như thế nào?
  • Sản xuất cho ai?

Dựa vào đối tượng nghiên cứu, kinh tế học được chia thành:

Kinh tế học vi mô

Nghiên cứu hành vi ứng xử của các cá nhân (người tiêu dùng và nhà sản xuất) trên từng loại thị trường.

Từ đó rút ra những quy luật cơ bản của nền kinh tế.

Kinh tế học vĩ mô

Nghiên cứu các chỉ tiêu đánh giá tổng thể nền kinh tế (tổng sản phẩm quốc gia, lạm phát, thất nghiệp, tỷ giá hối đoái,…) trong quan hệ tác động qua lại.

Từ đó đề xuất chính sách để điều tiết và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Dựa trên phương thức tiếp cận, kinh tế học được chia thành:

Kinh tế học thực chứng

Mô tả và giải thích các sự kiện xảy ra trong thực tế khách quan.

Kinh tế học chuẩn tắc

Đưa ra các kiến nghị dựa trên những đánh giá chủ quan, kinh nghiệm của các nhà kinh tế học.

Kinh tế học không thể chỉ ra nhận định này của kinh tế học chuẩn tắc là đúng hay sai. Nó hoàn toàn phụ thuộc vào sở thích hay ưu tiên của cá nhân hay xã hội đưa ra sự chọn lựa.

Xem thêm: Download bài giảng môn Kinh tế vĩ mô

Ý KIẾN CỦA BẠN

Please enter your comment!
Please enter your name here