Ebook Điểm bùng phát (Malcolm Gladwell)

0
91

Tất cả đều miễn phí

Sinh viên kinh tế họcĐịnh dạng: pfd
Thuộc sách: xã hội học
Nội dung: xem giới thiệu
Tổng lượt download: 19826
Nếu không tải về được, bạn vui lòng gởi tin nhắn theo Liên Hệ hoặc nhờ hỗ trợ qua Facebook Phát Triển Bền Vững.

Download Ebook Điểm Bùng Phát
Ảnh: claritycoverdalefury.com

 

GIỚI THIỆU

Trong Điểm bùng phát (The Tipping point) Malcolm Gladwell giải thích những điều nhỏ bé có thể tạo nên khác biệt bằng 3 thành phần: Quy luật thiểu số, Yếu tố kết dính và Sức mạnh hoàn cảnh.

Phần đông người ta bị ảnh hưởng nhiều bởi môi trường sống hơn là gia đình.

Câu chuyện về: Lối sống bàng quan của người đô thị và Kitty Genovese

Ý KIẾN CỦA BẠN

Please enter your comment!
Please enter your name here