Hôm nay chúng ta sẽ cùng xem video nói về khái niệm “suy thoái”, Recession.

Bạn sẽ hỏi: Nếu GDP giảm hơn 10% thì sao? Xem Depression

Ý KIẾN CỦA BẠN

Please enter your comment!
Please enter your name here