Recession và Depression đều mang nghĩa “Suy thoái“. Tất nhiên sẽ có khác đôi chút trong sử dụng. Trước hết, chúng ta nên biết về Depression để hiểu nhiều hơn các cuộc khủng hoảng.

Ý KIẾN CỦA BẠN

Please enter your comment!
Please enter your name here