Khi bạn nhận được sự giúp đỡ của người khác, bạn sẽ có vài cách nói lời cảm ơn. Tùy theo mối quan hệ của bạn với người đó là như thế nào thì bạn sẽ dùng cách cảm ơn cho hợp lý.

Dưới đây bạn sẽ học 8 cách sử dụng lời cảm ơn

Ý KIẾN CỦA BẠN

Please enter your comment!
Please enter your name here